โปรแกรมทรัพย์สิน

ะ  ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

โปรแกรมทรัพย์สิน (Fix Asset)

 

     FIX ASSET MANANEGEMENT SYSTEM
     โปรแกรมสินทรัพย์

     โปรแกรมสินทรัพย์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ , จัดการบัญชี ทรัพย์สิน , ตรวจนับทรัพย์สิน
     มีความสามารถในการควบคุม บริหาร และจัดการสินทรัพย์
รวมถึงการตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
        อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, เครื่องปริ้น เป็นต้น
        อุปกรณ์ในโรงงาน เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น
     เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากโปรแกรมนี้ คือ

          - เพิ่มความถูกต้อง และความรวดเร็ว ในการดำเนินงาน

          - ลดระยะเวลาการทำงาน

          - ลดความผิดพลาด อันเกิดจากการจดบันทึก

          - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ

          - การคำนวณแม่นยำ ด้วยระบบบาร์โค้ด

          - ค้นหาสินทรัพย์ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม

Line : @np0005 


090-960-1314 (ยุทธ)
097-016-9672 (ไข่มุก) 


     FIX ASSET MANANEGEMENT SYSTEM

     ฟังก์ชันการทำงานของระบบบริหารสินทรัพย์

          1.ข้อมูล : การจัดการข้อมูลสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

                  1.1.ข้อมูลสินทรัพย์

                  -ชื่อสินทรัพย์

                  -ผู้ขาย

                  -วันที่ซื้อ

                  -มูลค่า

                  -รูปภาพ 4 รูป

                  -ระบุหมายเหตุ

                  -กำหนดสถานนะการใช้งาน

 

                  1.2.ข้อมูลสถานที่จัดเก็บ แบ่งเป็น 3 ระดับ

                  -พื้นที่

                  -โซน

                  - สถานที่ (ที่จัดเก็บสินทรัพย์)

 

          2.ตรวจนับ : ตรวจนับสินทรัพย์

                  -นำ Handheld ไปสแกนบาร์โค้ด เพื่อตรวจนับสินทรัพย์

 

          3.ปรับปรุง : ปรับข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                  -Update ข้อมูลสินทรัพย์หลังการตรวจนับ

                  -พิมพ์รายงานการปรับปรุงสินทรัพย์

 

          4.ส่งซ่อม-รับคืน : แจ้งนำส่งซ่อมและรับคืนสินทรัพย์

                  -ระบุเหตุผลที่นำส่งซ่อม

                  -บันทึกค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อม

                  -พิมพ์รายงานส่งซ่อม-รับคืน 

 

          5.ย้ายสถานที่ : ย้ายสถานที่สินทรัพย์โดยไม่ผ่านการตรวจนับ

                  -ระบุเหตุผลที่แจ้งย้ายสถานที่

                  -พิมพ์รายงานแจ้งย้ายสถานที่

 

 ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

 

เช็คสินทรัพย์ด้วยบาร์โค้ด 3 ขั้นตอนง่ายนิดเดียว!!  

โปรแกรม บริหารสินทรัพย์ ด้วยระบบบาร์โค้ด (Nippo Fix Asset)

 ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

 

   ทะเบียน สินทรัพย์, บริหาร สินทรัพย์ , การ ตรวจ นับ สินทรัพย์

บัญชี ทรัพย์สิน ,  โปรแกรม fix asset ,  โปรแกรม จัดการ ทรัพย์สิน

โปรแกรม ตรวจ นับ ทรัพย์สิน ,  โปรแกรม ทรัพย์สิน ,  โปรแกรม ทะเบียน ครุภัณฑ์

โปรแกรม ทะเบียน คุม ทรัพย์สิน ,    โปรแกรม บริหาร สินทรัพย์  ,    โปรแกรม สินทรัพย์

โปรแกรมทรัพย์สิน ,   โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน  ,  โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน

ระบบ สินทรัพย์ ,  บัญชี ทรัพย์สิน  ,  โปรแกรม ตรวจ นับ ทรัพย์สิน


โปรแกรม ทะเบียน คุม ทรัพย์สิน ,   โปรแกรม สินทรัพย์  ,   โปรแกรมทรัพย์สิน

โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน , โปรแกรม fix asset  ,  การ ตรวจ นับ สินทรัพย์

 

  ติดต่อสอบถาม Line : @np0005 Mobile : 090-960-1314 (ยุทธ), 097-016-9672 (ไข่มุก) 

โปรแกรม ทะเบียน คุม ทรัพย์สิน

โปรแกรมทรัพย์สิน

โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน

โปรแกรม การจัดการ ทรัพย์สิน

ติดต่อสอบถาม

Line : @np0005 


097-016-9672 (ไข่มุก) 
090-960-1314 (ยุทธ)


 • - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  - ลดเวลาการทำงาน
  - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
  - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
  - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
  - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • - ควบคุมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - สามารถปรับปรุงสินค้าคงคลังให้มีความแม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - ทำการค้นหาสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ลดจำนวนคน และเอกสารในการดำเนินงาน

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของการตรวจนับสต๊อคสินค้า
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - ทำการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าได้ง่ายดาย
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - ลดภาระงานอันเนื่องจากความผิดพลาดในการเช็คสต๊อก

 • - ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  - ลดความผิดพลาดของข้อมูล
  - ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่ง
  - ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
  - การตรวจเช็คข้อมูลพัสดุทำได้อย่างรวดเร็ว
  - สามารถทำงานร่วมกับการ Handheld ได้เป็นอย่างดี
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  - ช่วยให้การขนส่งพัสดุดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 • - ช่วยให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  - ลดภาระงานอันเกิดจากการจดรายการผิดพลาด
  - ลดระยะเวลาในการทำงาน
  - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - ลูกค้าสามารถดูเมนู, เลือก และสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง
  - ประหยัดทรัพยาการในการดำเนินงาน
  - ข้อมูลรายการที่ส่งถึงแต่ละฝ่ายจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
  - สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone), แท็บเล็ต (Tablet), และชุดขายหน้าร้าน (POS Set) ได้อย่างเสถียร

 • - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  - ลดเวลาการทำงาน
  - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
  - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
  - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด- ช่วยให้การคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลามีความถูกต้อง แม่นยำ
  - ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย
  - ช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
  - สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  - ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัดเรานำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ (Mobile Scanner) , คอมพิวเตอร์มือถือพกพา( Handheld )จากประเทศเกาหลีที่ใช้งานด้วยระบบปฏิบัติก...

ติดต่อสอบถาม

Line : @np0005 


097-016-9672 (ไข่มุก) 
090-960-1314 (ยุทธ)Visitors: 86,120