Rewinder Np-u8

Rewinder Np-u8

เครื่องม้วนสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ฉลากสินค้า สามารถช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กรได้ ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเก็บม้วนสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้า

เครื่องม้วนฉลากอัตโนมิต Np-U8

การแนะนำสินค้า
ความเร็ว: ความเร็วสูงสุด rewinding (10 นิ้ว / วินาที);
ความกว้าง: กลับสูงสุด (180มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด (230 มิลลิเมตร)
ฉลาก: 1 นิ้ว (25.4มิลลิเมตร), 1.5 นิ้ว (38.1มิลลิเมตร), 3 นิ้ว (76.2มิลลิเมตร)
สามารถม้วนเดินหน้า และถอยหลังได้
กำลังไฟฟ้าเข้า: 220V 50Hz
รับน้ำหนักม้วนสติกเกอร์ 7.5 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า 

           

Visitors: 88,756