แนะนำฉลากติดซองยา

แนะนำเครื่องปริ้นบาร์โค้ดที่ใช้แปะซองยากลับทาง ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งความงาม ซึ่งวันนี้ลูกค้าแจ้งความต้องการมาว่า ทางลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่มีมากว่า 100 สาขา ทั้วกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการทำสติกเกอร์ที่มีโลโก้ของทางบริษัทและนำมาแปะที่ซองยา Godex สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Godex EZ120 มีโปรแกรมในการดึงไฟล์ Excel ที่เป็น Data ของทางโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งความงานที่มีรายชื่อผู้ป่วยมากมายต่อวันในการพิมพ์มาแปะซองยาได้วันละ 10,000 รายการขึ้นไป ด้วยทีมงานที่ให้ความรู้ัในเรื่องการเลือกใช้สินค้าและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ,เครื่องพิมพ์ฉลากยา, เครื่องพิมพ์ซองยา ทำให้ลูกค้ามีความรู้ความมั่นใจยิ่งขึ้นในการเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Godex สนใจเครื่องพิมพ์ฉลากยา ติดต่อ 098-9099263 

Visitors: 84,867