ให้บริการ โปรแกรมบริหารทรัพย์สิน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้โรงงานในสมุทรสาคร

ช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 เจ้าหน้าที่ของเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าไปบริการลูกค้าคือ โรงงานนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและของใช้จากญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ลูกค้ามีความต้องการซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่มจากเดิม เนื่องจากได้นำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจึงได้นำเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX เข้าไปนำเสนอและแนะนำถึงวิธีการใช้งานที่เรียนรู้เข้าใจได้ง่าย สามารถพิมพ์งานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้ปริมาณการผลิตต่อวันจำนวนมากตามที่ลูกค้าต้องการ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

ปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ากับการผลิต การจำหน่าย และการขนส่ง เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล บริหารงานขาย และตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ธุรกิจการค้ามีความเป็นมาตรฐานสากล ธุรกิจนำเข้าสินค้าสามารถใช้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในระบบรับและส่งสินค้า โดยพิมพ์ลงบนกระดาษใช้งานบนบรรจุภัณฑ์ ในโกดังจัดเก็บสินค้า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานธุรกิจอย่างกว้างขวาง

เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่มเพื่อปิดฉลากสินค้าเป็นจำนวนมาก และอาจจำเป็นต้องงานริบบอนและสติ๊กเกอร์เพิ่ม ซึ่งเรายินดีให้บริการลูกค้าตามต้องการ เราแนะนำให้ลูกค้าใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา งานพิมพ์คมชัดและถูกต้องแม่นยำ สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้ปริมาณมากต่อวันเพื่อความเหมาะสมกับจำนวนสินค้าและขนาดของธุรกิจ ทางเลือกที่ตอบโจทย์งานพิมพ์ปริมาณมากคือเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่เราจัดจำหน่ายเป็นแบรนด์สินค้ามีคุณภาพและราคาย่อมเยา แต่ละยี่ห้อเป็นที่นิยมในตลาด จุดเด่นของเครื่องพิมพ์ทันสมัยเหล่านี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ในการจับช่องว่างระหว่างสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ทำให้สามารถสั่งพิมพ์ฉลากได้อย่างแม่นยำบนสติ๊กเกอร์ที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำงานพิมพ์ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดเป็นดวงๆ ในภายหลัง ทั้งยังมีตัวกรอสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์แล้วอัตโนมัติ หมดปัญหาการเสียเวลาม้วนกองสติ๊กเกอร์ให้ยุ่งยากอีกต่อไป

Visitors: 83,003