โปรแกรมคลังสินค้า ระบบเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้ลูกค้า

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าพบลูกค้า บริษัทธุรกิจแพ็คส่งผลไม้เข้าห้างสรรพสินค้า ย่านสาธร ลูกค้าเกิดปัญหาพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพอเหลือท้ายม้วน เวลาสั่งพิมพ์จะเกิดอาการ Error ไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้เหมือนเดิม โดยจะเป็นเฉพาะท้ายม้วนสติ๊กเกอร์ ประมาณ 50 ดวงสุดท้าย ปัญหาติดขัดทำให้อุปกรณ์สิ้นเปลือง สติ๊กเกอร์ที่เหลืออยู่ติดม้วนไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้

ในเบื้องต้นทีมเทคนิคอลของนิปโป เทคเข้าไปตรวจสอบหน้างาน สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคำสั่งเก่าที่ยังค้างอยู่ในความจำเครื่อง เป็นเหตุให้การทำงานต่อเกิดความผิดพลาด จึงทำการรีเซ็ตปริ้นเตอร์ในโปรแกรม GoLabel ทางเราได้แนะนำรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและลองให้ลูกค้าพิมพ์งานอีกครั้ง อาการ Error จึงหมดไป คาดว่าผู้ใช้อาจจะไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดปัญหาขึ้น ทำให้การพิมพ์สติ๊กเกอร์ท้ายม้วนเกิดอาการติดขัด แน่นอนว่าทำให้สิ้นเปลือง เพราะสติ๊กเกอร์ที่เหลืออยู่ติดม้วนไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

ลูกค้ารู้สึกประทับใจในบริการอย่างรวดเร็วทันเวลาและพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์จากนิปโป เทคที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งยังราคาย่อมเยา  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งทางเราแนะนำให้ลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานพิมพ์คุณภาพ ทนทาน ใช้งานยาวนานได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง ทางเราตระหนักถึงค่าใช้จ่ายด้านสติ๊กเกอร์ที่ผู้ใช้งานต้องแบกรับ โดยมุ่งเน้นการพิมพ์ข้อมูลที่กระชับเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนไปพร้อมกันด้วย

ระบบงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นโซลูชั่นที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่ต้องการงานพิมพ์สติ๊กเกอร์และฉลากบาร์โค้ดที่ต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง บริษัทนิปโป เทคคือหนึ่งในผู้นำในการให้บริการระบบการพิมพ์อย่างครบวงจร มีบริการด้านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดคุณภาพเยี่ยม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมึกริบบอน สติ๊กเกอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นสินค้าที่ออกแบบจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ระดับโลก

Visitors: 84,865