เทรนนิ่งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและ จัดการคลังสินค้า บริหารธุรกิจขายปลีก

ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดหลักสูตรอบรมทีมพนักงานขายอย่างเข้มข้นในเรื่องของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและโปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป POS SET เพื่อให้พนักงานขายได้รับความรู้ใหม่ๆ สร้างความมั่นใจและแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมบาร์โค้ด

พนักงานผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรม POS แบบลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น แต่เดิมทราบว่าโปรแกรมขายหน้าร้านใช้งานง่าย เป็นเครื่องบันทึกเงินสดหน้าจอภาพทัชสกรีนทันสมัยใช้บริการลูกค้า ณ จุดขายทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ทราบเพิ่มเติมจากการอบรมครั้งนี้คือ โปรแกรม POS ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และสแกนเนอร์ สามารถ สร้างราคาสินค้าเข้าไปในระบบด้วยตนเอง และเปลี่ยนราคาขายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชุด NIPPO POS สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมออกมายังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทันที

เวลาใช้งานจะเลือกผู้เข้าใช้งานโปรแกรมเป็น Admin หรือพนักงานขายก็ได้ ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านเชื่อมไปตัดสต็อกทำบัญชีได้ทันที สามารถตรวจสอบยอดขายย้อนหลัง ดูยอดขายรวม บริหารจัดการยอดสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา ไม่เพียงอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้า แต่ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์ได้อย่างละเอียด การอบรมพนักงานขายทำให้มีความเข้าใจในตัวโปรแกรม POS มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้ถูกอกถูกใจ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานที่เข้าอบรมเพื่อยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ครบครันทั้งการสาธิต การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ส่วนเรื่องที่ต้องการจะเทรนนิ่งพนักงานในโอกาสต่อไปเกี่ยวกับการใช้งานสแกนเนอร์รูปแบบต่างๆ เพื่อปรับปรุงบริการให้ลูกค้าได้ดีขึ้น

Visitors: 84,864