โปรแกรมขายหน้าร้าน ค้าปลีก ควบคุมสต็อคสินค้า


 • • โปรแกรม ใช่งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ไม่ต้องเฝ้าร้านเอง
  • ดูยอดขายพนักงานย้อนหลังได้ไม่จำกัด
  • เงินไม่สูญหาย
  • สต๊อกตรง

 • • โปรแกรม ใช่งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ไม่ต้องเฝ้าร้านเอง
  • ดูยอดขายพนักงานย้อนหลังได้ไม่จำกัด
  • เงินไม่สูญหาย
  • สต๊อกตรง

 • • โปรแกรม ใช่งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ดูยอดขาย online ได้ไม่ต้องเฝ้าร้านเอง
  • ทราบยอดขายและยอดเงินในร้านได้ทันที

 Nippo Pos

โปรแกรมขายหน้าร้าน บริหารคงคลัง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นราคาไม่แพง

สามารถใช่กับคอมพิวเตอร์เดิมได้

พร้อมทีมงานติดตั้งและสอนการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง

 

              

                              คุณสมบัติและประโยชน์สำหรับชุดนี้

                            - ใช้งานง่าย สำหรับผู้เริ่มต้น

                            - ไม่ต้องเฝ้าร้านเอง  

                            - ดูยอดขายของพนักงานย้อนหลัง ได้ไม่จำกัด   

                            - เงินไม่สูญหาย รู้สต๊อกตลอดเวลา                               

                            - ทอนเงินไม่ผิดพลาด  

                            - ไม่ต้องเสียเวลาเขียนบิล                                         

                            - รู้กำไรต่อวันทันที       

                            - ตั้งราคาปลีก และ ส่งได้

 

                     

เครื่องบันทึกเงินสดเครื่องคิดเงินสด

   เหมาะสำหรับกิจการร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายส่ง กิจการซื้อมาขายไป เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายมือถือ ร้านหนังสือ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่ ร้านขายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ 

 

 

Program Features (รายละเอียด โปรแกรมขายหน้าร้าน) :
 # เป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน และ บริหารสินค้าคงคลัง ที่พัฒนาขึ้นบนฐานข้อมูล My SQL
 # สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที
 # สามารถตัดสต็อกสินค้าทันที (Real Time)
 # คำนวณราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Method)
 # มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลาย เช่น การขายสินค้า รับสินค้าเข้า สินค้าคงเหลือ บัญชีสินค้า ฯลฯ 
 # สามารถแยกคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการออกใบกำกับภาษีได้ในคราวเดียว
 # มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนงาน
 # รองรับการทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท

 

ประโยชน์ที่เจ้าของร้านได้รับ 

 # ไม่ต้องอยู่เฝ้าร้านตลอดเวลา มีเวลาไปดูแลงานอื่น

 # สามารถรู้ยอดขาย กำไรได้ทุกวัน

 # ปลอดภัยไม่รัวไหลด้วยระบบลิ้นชักเก็บเงิน

 # ควบคุมระบบสต็อค ป้องกันสินค้าหาย 
 

 โปรแกรมคิดเงินสด

 • Slipper Printer

 • ลิ้นชักเก็บเงินสด

 • Program Pos

Visitors: 86,121