เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC

  • TSC-TTP-244 Plus.jpg
   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Plus ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรงความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้วหน่วยความจำ : Flas...
  • thumb3_EkR2b7.jpg247.jpg
   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-247 Plus ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรงความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว หน่วยความจำ : F...
  • 1382333779_471306265_1-pictures-of--tsc-ta-200-series-desktop-barcode-printer.jpg
   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น TA 200 Plus ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรงความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้วหน่วยความจำ : Flash 2 MB, ...
  • impresora-TTP-245C .jpg
   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-245C ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรงความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้วหน่วยความจำ : Flash 2 MB, DRA...
  • 8844.jpg
   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-246M Plus ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรงความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้วหน่วยความจำ : Flash 2 MB...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,119