โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ชุดที่ 1

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX EZ1100 Plus

ฟรี ริบบอน Premium Wax 110 x 50 m.      1  ม้วน

ฟรี  สติ๊กเกอร์ กึ่งมันกึ่งด้าน เลือกไซส์ได้           2  ม้วน

โปรโมชั่น ชุดที่ 2

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX EZ1100 Plus

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Scanner GoDex GS220U

โปรโมชั่น ชุดที่ 3

เครื่องสแกนบาร์โค้ด GS220 SCANNER 1D

Visitors: 56,313