ริบบอน Resin

ริบบอน resin

ริบบอนคุณภาพสูงสุดมีส่วนผสมระหว่าง resin เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะมีชั้นของ ริบบอน สองชั้นขึ้นไป การพิมพ์ริบบอนชนิด resin นี้จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูง และ ต้องปรับความเร็วในการพิมพ์ ปานกลาง แต่ จะได้ผลการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ชัดเจน สามารถทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม ทนสภาวะที่มีสารเคมีได้ดีที่สุด ทนอุณหภูมิสูงได้ สามารถพิมพ์บนพื้นผิวที่มันวาว เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความทนทานสูง เช่น พิมพ์ฉลากเสื้อผ้า ฉลาก รับประกันสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่ง ราคาของ ribbon resin จะมีราคาสูงสุด

Visitors: 84,867